Yüksek Sıcaklık Reaktörü (High Temperature Reactor, HTR-10)

 

HTR-10 araştırma reaktöründe yapılan araştırma faaliyetlerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

  • Malzeme ışınlama faaliyetleri
  • Kor fiziği ve Isıl-akışkan hesaplamaları ve bunlara ilişkin deneysel çalışmalar
  • Zırhlama analizleri
  • Sistem güvenliğine ilişkin çalışmalar (türbin geçişleri, soğutucu kaybı, elektrik besleme kaybı vs.)
  • Gaz türbini tasarımları
  • Proses ısısı uygulamaları
  • Yapılacak analizler için kullanılacak yazılımların geliştirilmesi, iyileştirilmesi, doğrulanması ve onaylanması
 
 
 

Tablo
5 . HTR-10 Ekonomik Parametreleri
 

Güç (ısıl/elektrik):

10 MW/2.6 MW

Kor Hacmi:

5 m3

Kor Eşdeğer Yarıçapı:

180 cm

Kor Eşdeğer Yüksekliği:

196,5 cm

Kordaki Yakıt Elemanı sayısı:

27 000

Ortalama yanma oranı:

80 000 MW-gün/ton

Yavaşlatıcı:

Grafit

Soğutucu malzeme:

Helyum

Soğutucu Akış Hızı:

4,3 kg/s

Helyum Giriş Sıcaklığı:

250oC

Helyum Çıkış Sıcaklığı:

700oC

Birincil Döngü Basıncı:

3,0 MPa

Tam güçte günde yüklenen taze yakıt sayısı:

25

Tam güçte günde yeniden yüklenen yakıt sayısı:

100

Bir yakıt elemanının korda ortalama kalış süresi:

1080 gün

Yakıt Değişimi:

Sürekli