Modüler Gaz Türbinli Yüksek Sıcaklık Reaktörü


(Gas Turbine Modular High Temperature Reactor, GT-MHR)

ABD'den General Atomics, Rusya'dan Minatom, Fransa'dan Framatome ve Japonya'dan Fuji Electric firmaları Gaz Türbinli Modüler Helyum Reaktörü (GT-MHR) adı verilen bir reaktör tipinin geliştirilmesi için ortak bir proje yürütmektedir. 600 MWt ve 285 MWe gücünde olacak reaktörün %50'ye yakın verimle çalışması hedeflenmektedir. Prizmatik yakıt kullanan reaktör, ilk aşamada Rusya'nın elinde bulunan saf plütonyumu yakmak üzere tasarlanmaktadır. Uzun dönemde dünya pazarı için uranyum kullanan bir tasarım da düşünülmektedir. Bazı özellikleri şöyledir:

  • Helyum soğutucu
  • Grafit yavaşlatıcı
  • Yüksek sıcaklığa dayanıklı seramik grafitten reaktör kabı
  • TRISO parçacıkları ve grafitten imal edilmiş prizmatik yakıt elemanı
  • Doğrudan çevrim (Gaz türbini, Brayton çevrimi).
  • Modüler tasarım

GT-MHR Tasarımının Kesiti ve Bileşenleri


Tablo 1 GT-MHR Genel Tasarım Parametreleri
 

Isıl/Elektrik Güç

600/287 MW

Termodinamik verim

%48

He giriş/çıkış sıcaklığı

490/850oC

Kalpten He Akış Hızı

316 kg/s

Kalbe girişte He basıncı

7,07 MPa

Yakıtın kalpte kaldığı süre

840 gün

Yakıt değiştirme periyodu

280 gün

Yakıt değiştirme süresi

20,7 gün

U kullanılması durumunda U zenginliği

%14

 

Tablo 2 . GT-MHR Ekonomik Parametreler 

 

Prototip Modül

Santral (4 Modül)

Isıl/Elektrik Güç

600/285 MW

2400/1141 MW

Yıllık Tam Güçte Çalışma

7000 saat

7000 saat

Tasarım ve Geliştirme

320 milyon USD

 

Yatırım maliyeti

273 milyon USD

928 milyon USD

Yakıt üretimi yatırım maliyeti

47 milyon USD

126 milyon USD

Yıllık işletme maliyeti
(aşağıdakileri kapsar)

44,1 milyon USD

102 milyon USD

Yakıt maliyeti

9,89 milyon USD

28,4 milyon USD

İşletme Bakım maliyeti

9,82 milyon USD

25,64 milyon USD

Yatırım maliyeti

17,6 milyon USD

32,64 milyon USD

Genel masraflar

3,73 milyon USD

8,7 milyon USD

İşletmeden çıkarma fonu

0,53 milyon USD

1,24 milyon USD

Diğer fonlar

2,5 milyon USD

5,8 milyon USD

Yıllık Elektrik üretimi

1944 GWh

7777 GWh

Üretim Maliyeti

2,2 UScent/kWh

1,3 UScent/kWh