2023 Yılı Staj Programı

Kurumumuzun üniversite öğrencileri için açtığı 2023 yaz stajı başvurularına teklifler ,@tccbiko tarafından başlatılan Ulusal Staj Programı kapsamında, @kariyerkapisi üzerinden gönderilecektir.

Staj Tarihi

Kurumumuzda staj Temmuz-Ağustos  aylarında, aşağıda verilen dönemler halinde 20 iş günü olarak yaptırılmaktadır.

NÜKEN ANKARA BOREN ANKARA NATEN ANKARA TEMEN ANKARA NÜKEN İSTANBUL

3 Temmuz –

4 Ağustos 2023

3 Temmuz –

4 Ağustos2023

3 Temmuz –

4 Ağustos2023

3 Temmuz –

4 Ağustos 2023

1. Dönem

3 Temmuz – 4 Ağustos 2023

2. Dönem

7 Ağustos- 7  Eylül

 

Stajyer Kabul Şartları

Staj başvurusunun yapıldığı tarihte yükseköğretim kurumlarının, Kurumumuz tarafından belirlenen lisans bölümlerinde okuyan, zorunlu staj kapsamında olan veya SGK Primleri Üniversitesi tarafından ödenecek olan  3. veya 4. sınıf öğrencileri staja kabul edilebilir.

Staj Yapılacak Birimler ve Meslek Dalları

Kurumumuzda yükseköğretim kurumları öğrencileri Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (NÜKEN) Ankara, NÜKEN/İstanbul, Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü (TEMEN)’de zorunlu yaz stajı yapabilirler. Yükseköğretim kurumlarının staj yaptırılacak bölümleri yerleşkelere göre aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

  

 

NÜKEN İstanbul

NÜKEN Ankara

BOREN

NATEN

TEMEN

Nükleer Enerji Mühendisliği

X

 

 

 

 

Fizik, Fizik Mühendisliği

X

X

X

 

X

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı

X

 

 

 

 

Kimya

X

X

X

 

X

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 

X

 

 

X

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 

X

X

X

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

X

 

 

 

Elektronik Mühendisliği

X

 

 

 

 

Kimya Mühendisliği

 

 

X

X

X

Biyolojik Bilimler ve Biyoteknoloji

 

 

X

 

 

Maden Mühendisliği

 

 

X

 

 

Maden ve/veya Cevher Hazırlama Mühendisliği

 

 

X

X

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği ve/veya Enerji Mühendisliği

 

 

 

 

X