Bilgi Güvenliği Politikası

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) enerji, nükleer ve maden teknolojileri alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmalarını yaparak, kabiliyetlerini geliştirerek, ürün ve katma değere dönüştürerek küresel ölçekte bir Ar-Ge üssü olmayı hedeflemektedir.

Kurum, misyonu ve vizyonuna bağlı kalarak, görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında sahip olduğu bütün bilgi varlıklarını Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda korumak amacıyla;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini işletmeyi, sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmeyi, tespit edilen riskleri değerlendirmeyi ve sistematik bir şekilde yönetmeyi,
  • Uluslararası yasal mevzuat, sözleşme gereksinimleri ve standartlar çerçevesinde bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamayı,
  • İş süreçlerinin, bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı,
  • Kurum tarafından geliştirilen sistemlerin, uygulamaların, yazılımların bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek çalışmalar yürütmeyi ve eğitimleri gerçekleştirmeyi,
  • TS ISO/EC 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların erişilebilirliğini sağlamayı,
  • Kurumun güvenilirliğini ve temsil ettiği Makamın imajını korumayı,

taahhüt eder.

BAŞKAN