Kalite Politikası

 

 

Enerji, nükleer ve maden teknolojileri alanlarında küresel ölçekte lider bir kurum olmak amacıyla hizmet veren Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Kalite Politikası çerçevesinde;

 

Ulusal ölçekte yenilik ekosistemi ve değer zinciri geliştirmeyi,  
 

Ülkemizin teknoloji ihtiyacını karşılayacak inovasyonlar ve dışa bağımlılığı azaltacak yerlileştirme çalışmaları yapmayı,

Tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak sunduğu ürün ve hizmetlerde memnuniyeti artırmayı,

 

 

Ürün ve hizmetlerini, yürürlükteki mevzuat hükümleri ile diğer şartlara uygun olarak sürdürmeyi,

Kurumsal kapasiteyi artırmak için güçlü ve zayıf yanları ile risk ve fırsatları belirleyerek, uygulamaların etkinliğini izlemeyi, performansını ölçmeyi ve süreçlerinin sürekli iyileştirmeyi,

 
 

İnsan kaynağının gelişimini sağlamak için gerekli eğitim olanaklarını sağlamayı ve kalite perspektifi ile sürdürülebilirlik hedeflerini ve çevre sorunlarına duyarlılığı gözetmeyi

 

 

taahhüt eder.

Başkan