Etik Komisyonu

8 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 5176 sayılı Kamu Görevleri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükmüne istinaden; 28.01.2019 tarihli Olur ile görevlendirilen Kurumumuz Etik Komisyonu aşağıda yer almaktadır.

Kadim Budak (Başkan) 

Fatih Şükrü KURHAN

Gülşen ÖZBEK YÜKSEL

Ömer ALTUN

Gizem Buse CANBEK