UAEA Teknik İşbirliği Programı 2020-2021 Dönemi Yeni Bölgesel Projeler (Rer) Ulusal Proje Yürütücüsü Çağrısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Teknik İşbirliği Programında 2020-2021 döneminde başlatılacak bölgesel projelere (RER) ülkemizin katılım sağlaması ve bu projelerin etkinliklerinden ülkemizin yararlanabilmesi için ulusal proje yürütücülerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Proje özet detaylarına ekte yer alan konsept üzerinden ulaşılabilir. Projelerin mevcut durumda geçici proje kodları yer almaktadır, proje kodları yıl sonunda güncellenecektir.

RER projelerine Ulusal Proje Yürütücüsü olarak katılmak isteyen adayların Kurumumuza resmi yazı ile ve ayrıca NLO e-posta adresi üzerinden mümkün olabilen en kısa sürede başvurması ve resmi yazı ekinde aşağıdaki bilgileri sağlaması gerekmektedir:

1- yürütücü detaylı iletişim bilgileri ve özgeçmişi,

2- proje çalışma ekibi ve detaylı iletişim bilgileri, kısa özgeçmişleri

3- katılım sağlanmak istenen projenin Türkiye'ye sağlayacağı katkı, ülkemiz için planlanan hedefler, çalışma programı ve gerçekleştirilmesi planlanan işler

 

NOT: RER2018002, RER2018008, RER2018016, RER2018027 kodlu projelerin Ulusal Proje Yürütücüleri mevcuttur.