02 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK) Sınavı Sonuçları