RER6036 projesi UAEA/ESTRO Kursları 2021 Takvimi -(S)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Teknik İşbirliği Programında yürütülmekte olan RER5026 kodlu "Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control" projesi kapsamında UAEA/ESTRO kursları düzenlenecek olup, 2021 kurs takvimi ekte yer almaktadır.

 

Bu kapsamda düzenlenecek olan ilk eğitim 19 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihlerinde "Online course: Comprehensive quality management in radiotherapy" başlıklı online eğitim kursudur. Son başvuru tarihi 1 Mart'tır.

 

Online course: Comprehensive quality management in radiotherapy

EVT2006113

 

19 April – 17 May 2021

Deadline:

1 March 2021

The course is aimed at radiation oncologists, medical physicists, radiation therapists (RTTs) and hospital/department administrators.

 

Söz konusu etkinliklere başvurmak isteyen kişilerin resmi yazı ekinde özgeçmiş, dil belgesi, elektronik doldurulmuş UAEA formu ile birlikte Kurumumuza mümkün olan en kısa zamanda ya da en geç  ekli duyuruda yer alan son başvuru tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvuru formunda başvurulacak etkinliğe ait EVTXXXXXXX kodlu referansın ve proje kodunun yazılması zorunludur. 

Kurumumuza başvuracak adayların ayrıca (Kurumumuza resmi başvuruya ilaveten) elektronik olarak IAEA Technical Cooperation Department’s InTouchplus sistemi üzerinden de mutlaka başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Proje Yürütücüsü: 

Prof. Dr. Yavuz ANACAK - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

NOT: Online etkinlikler hariç olmak üzere katıldığınız etkinliğe dair hazırlayacağınız Yurtdışı Görev Raporunun duyuru ekinde yer alan “YURTDIŞI GÖREV RAPORU” formatına uygun olarak hazırlanarak yurda dönüş tarihini takip eden en geç 30 gün içerisinde resmi bir üst yazı ekinde Kurum Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik veya rapor formatına uygun, yeterli ayrıntıda olmayan görev raporu sunulması durumunda bir sonraki etkinlik başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sayın Kurum Dışı Katılımcılar; Online etkinlikler hariç olmak üzere katıldığınız etkinliklere dair hazırlayacağınız Yurtdışı Görev Raporları Kurumumuz intranet sayfasında (Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) PORTAL da) yayınlanacaktır. Bu itibarla hazırladığınız Yurtdışı Görev Raporlarının Kurumunuzdan gelecek resmi bir üst yazı ekinde Kurum Başkanlığımıza iletilirken, söz konusu yazıda TENMAK PORTAL’da yayınlanıp yayınlanmamasında sakınca bulunup bulunmadığına dair bir ibarenin yer alması gerekmektedir.