AR-GE konusunda Avrupa Komisyonu duyuruları ve planlanan etkinlikler

Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilikçilik Genel Müdürlüğünden alınan ve yakın dönemde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve programlara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.
 
  • 06/09/2021-10/09/2021 "Nükleer Atıkların Geri Dönüşümü ve Atık Yönetimi Yaz Okulu (çevrimiçi)-Summer School on Nuclear Decommissioning and Waste Management". Yaz okulu, sınıf eğitimi, nükleer tesis ziyaretleri ve pratik vaka çalışmaları yoluyla nükleer hizmetten çıkarma ve atık yönetiminin ana yönleri hakkında bilgi edinmek için bir haftalık eğitim programını amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi https://bit.ly/3ytDp3C adresinde bulunabilir.
  • 27/09/2021-29/09/2021- "Su-Enerji-Gıda-Ekosistemleri Konferansı (WEFE) Akdeniz bölgesindeki Nexus bilimsel ilerlemeleri- Conference on Water-Energy-Food-Ecosystems (WEFE) Nexus scientific advances in the Mediterranean region". Konferans, Akdeniz bölgesinin sürdürülebilir kalkınması için yeniliğin itici gücü olarak bilimin rolünü, politika ve karar alma süreçleriyle etkileşimini analiz edecektir. Akdeniz bölgesi genelinde bir iletişim ağı oluşturarak, WEFE Nexus genelinde araştırma ve planlamada yeni yolların nasıl entegre edileceğine dair pratik önlemler önerecektir. Daha fazla bilgi https://bit.ly/3dPduLL adresinde bulunabilir.
  • Hibe çağrısı: Birlikte ağ oluşturma yoluyla bölgesel ve yerel düzeyde kanıta dayalı politikayı ilerletmek: Bölgeler ve şehirlerin katılımı için Komisyonun siyasi öncelikleriyle ilgili konularda yenilik kampları, ağ oluşturma ve katılımcı etkinlikler düzenleme konularını içeren bir hibe programıdır. Daha fazla bilgi https://bit.ly/3xlryo2 adresinde bulunabilir.
  • "Ortak Araştırma Konseyi-Joint Research Council (JRC)" tarafından "nükleer araştırma altyapılarına erişim" için dört hibe çağrısı başlatılmıştır. JRC, Avrupa'daki dört tesisini nükleer reaksiyon ve bozunma verisi ölçümleri için Geel'de açmaktadır. Bu tür ölçümler, nükleer reaktörleri ve nükleer atıkların işlenmesini daha güvenli hale getirmeye ve vatandaşlar ve çevre için radyolojik korumayı geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Başvuru süresi 15 Eylül'e kadar devam edecek olan çağrılar sırasıyla: MONNET, Tandem hızlandırıcı tabanlı hızlı nötron kaynağı (EUFRAT) RADMET, Radyonüklid Metroloji laboratuvarları (EUFRAT) GELINA, JRC Neutron Uçuş Süresi Tesisi (EUFRAT) HADES, Ultra düşük seviyeli gama için yeraltı laboratuvarı rays pektrometrisi (EUFRAT) olarak belirtilebilir. Daha fazla bilgi https://bit.ly/2TFjShN adresinde bulunabilir.