UAEA–“EVT2003240-11th Meeting of the Representatives of Competent Authorities Identified under the Early Notification Convention and the Assistance Convention”, 13-17 Haziran 2022, Viyana, Avusturya + Virtual - (G)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından 13-17 Haziran 2022 tarihlerinde Viyana, Avusturya’da “EVT2003240 -11th Meeting of the Representatives of Competent Authorities Identified under the Early Notification Convention and the Assistance Convention" başlıklı toplantı düzenlenecektir. Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen adayların resmi yazı ekinde özgeçmiş, dil belgesi ve elektronik doldurulmuş UAEA formları (Kurum personelinin Etkinlik Katılım Formları) ile birlikte Kurumumuza en geç 7 Şubat 2022 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca etkinlik, Cisco Webex aracılığıyla sanal katılıma izin verecektir.

NOT: Katıldığınız etkinliğe dair hazırlayacağınız Yurtdışı Görev Raporunun duyuru ekinde yer alan “YURTDIŞI GÖREV RAPORU” formatına uygun olarak hazırlanarak yurda dönüş tarihini takip eden en geç 30 gün içerisinde resmi bir üst yazı ekinde Kurum Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik veya rapor formatına uygun, yeterli ayrıntıda olmayan görev raporu sunulması durumunda bir sonraki etkinlik başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Sayın Kurum Dışı Katılımcılar; Katıldığınız etkinliklere dair hazırlayacağınız Yurtdışı Görev Raporları Kurumumuz intranet sayfasında (Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) PORTAL da) yayınlanacaktır. Bu itibarla hazırladığınız Yurtdışı Görev Raporlarının Kurumunuzdan gelecek resmi bir üst yazı ekinde Kurum Başkanlığımıza iletilirken, söz konusu yazıda TENMAK PORTAL’da yayınlanıp yayınlanmamasında sakınca bulunup bulunmadığına dair bir ibarenin yer alması gerekmektedir.