UAEA RER6037-EVT2104938 "Advanced Approach to Treatment Response Assessment in Oncology 2021" Viyana, Avusturya, 2-3 Aralık 2021 - (B)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Teknik İşbirliği Programında yürütülmekte olan RER6037 kodlu "Strengthening Nuclear Medicine Capabilities" projesi kapsamında 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde Viyana, Avusturya'da "Advanced Approach to Treatment Response Assessment in Oncology 2021 " başlıklı etkinlik düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliğe başvurmak isteyen kişilerin resmi yazı ekinde özgeçmiş, dil belgesi, elektronik doldurulmuş UAEA formu (intouch+ başvurunuz ile oluşturulan form) ile birlikte Kurumumuza mümkün olan en kısa zamanda ya da en geç 21 Ekim 2021  tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvuru formunda başvurulacak etkinliğe ait EVT2104938 kodlu referansın ve proje kodunun yazılması zorunludur. 

Kurumumuza resmi olarak başvuru yapılması zorunlu olup, başvuracak adayların ayrıca (Kurumumuza resmi başvuruya ilaveten) elektronik olarak IAEA Technical Cooperation Department’s InTouchplus sistemi üzerinden de mutlaka başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Proje Yürütücüsü:

Prof. Dr. Zeynep BURAK, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 

NOT: Online etkinlikler de dahil olmak üzere katıldığınız etkinliğe dair hazırlayacağınız Yurtdışı Görev Raporunun duyuru ekinde yer alan “YURTDIŞI GÖREV RAPORU” (KURUM DIŞI KATILIMCILAR İÇİNDİR; KURUM PERSONELİMİZ ETKB'nin formunu gönderecektir.) formatına uygun olarak hazırlanarak yurda dönüş tarihini takip eden en geç 30 gün içerisinde resmi bir üst yazı ekinde Kurum Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik veya rapor formatına uygun, yeterli ayrıntıda olmayan görev raporu sunulmaması durumunda bir sonraki etkinlik başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sayın Kurum Dışı Katılımcılar; Online etkinlikler de dahil olmak üzere katıldığınız etkinliklere dair hazırlayacağınız Yurtdışı Görev Raporları Kurumumuz intranet sayfasında (Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) PORTAL da) yayınlanacaktır. Bu itibarla hazırladığınız Yurtdışı Görev Raporlarının Kurumunuzdan gelecek resmi bir üst yazı ekinde Kurum Başkanlığımıza iletilirken, TENMAK PORTAL’da yayınlanmasında sakınca bulunup bulunmadığına dair bir ibarenin yer alması gerekmektedir.