UAEA–" EVT2003919- International Workshop for Carriers of Nuclear and Radioactive Material", 14-17 Mart 2023, Saraybosna, Bosna Hersek (G)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından 14-17 Mart 2023 tarihlerinde Saraybosna, Bosna Hersek'te “EVT2003919 - International Workshop for Carriers of Nuclear and Radioactive Material" başlıklı çalıştay düzenlenecektir. Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen adayların resmi yazı ekinde özgeçmiş, dil belgesi ve elektronik doldurulmuş UAEA formları (Kurum personelinin Etkinlik Katılım Formları) ile birlikte Kurumumuza en geç 1 Şubat 2023 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

 NOT: Katıldığınız etkinliğe dair hazırlayacağınız Yurtdışı Görev Raporunun duyuru ekinde yer alan “YURTDIŞI GÖREV RAPORU” formatına uygun olarak hazırlanarak yurda dönüş tarihini takip eden en geç 30 gün içerisinde resmi bir üst yazı ekinde Kurum Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik veya rapor formatına uygun, yeterli ayrıntıda olmayan görev raporu sunulması durumunda bir sonraki etkinlik başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sayın Kurum Dışı Katılımcılar; Katıldığınız etkinliklere dair hazırlayacağınız Yurtdışı Görev Raporları Kurumumuz intranet sayfasında (TENMAK PORTAL da) yayınlanacaktır. Bu itibarla hazırladığınız Yurtdışı Görev Raporlarının Kurumunuzdan gelecek resmi bir üst yazı ekinde Kurum Başkanlığımıza iletilirken, söz konusu yazıda TENMAK PORTAL’da yayınlanıp yayınlanmamasında sakınca bulunup bulunmadığına dair bir ibarenin yer alması gerekmektedir.