UAEA RER0047-EVT2207481 "Group Scientific Visit Programme on Advanced Technologies using IT to Strengthen Capabilities of Design, Construction and Operating and Decommissioning in Nuclear Power Plants"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Teknik İşbirliği Programında yürütülmekte olan RER0047 kodlu "- Supporting Overall Programme Management and Sustainability"  projesi kapsamında 27 Mart-1 Nisan 2023 tarihlerinde, Güney Kore'de ve 3-7 Nisan 2023 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nde "Group Scientific Visit Programme on Advanced Technologies using IT to Strengthen Capabilities of Design, Construction and Operating and Decommissioning in Nuclear Power Plants" başlıklı grup teknik gezisidüzenlenecektir.

Söz konusu etkinliğe başvurmak isteyen kişilerin resmi yazı ekinde özgeçmiş, dil belgesi, elektronik doldurulmuş UAEA formu (intouch+ başvurunuz ile oluşturulan form) ile birlikte Kurumumuza mümkün olan en kısa zamanda ya da en geç 4 Şubat 2023  tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvuru formunda başvurulacak etkinliğe ait EVT2207481 kodlu referansın ve proje kodunun yazılması zorunludur. 

Kurumumuza resmi olarak başvuru yapılması zorunlu olup, başvuracak adayların ayrıca (Kurumumuza resmi başvuruya ilaveten) elektronik olarak IAEA Technical Cooperation Department’s InTouchplus sistemi üzerinden de mutlaka başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

 NOT: Online etkinlikler de dahil olmak üzere katıldığınız etkinliğe dair hazırlayacağınız Yurtdışı Görev Raporunun duyuru ekinde yer alan “YURTDIŞI GÖREV RAPORU” (KURUM DIŞI KATILIMCILAR İÇİNDİR; KURUM PERSONELİMİZ ETKB'nin formunu gönderecektir.) formatına uygun olarak hazırlanarak yurda dönüş tarihini takip eden en geç 30 gün içerisinde resmi bir üst yazı ekinde Kurum Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik veya rapor formatına uygun, yeterli ayrıntıda olmayan görev raporu sunulmaması durumunda bir sonraki etkinlik başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sayın Kurum Dışı Katılımcılar; Online etkinlikler de dahil olmak üzere katıldığınız etkinliklere dair hazırlayacağınız Yurtdışı Görev Raporları Kurumumuz intranet sayfasında (Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) PORTAL da) yayınlanacaktır. Bu itibarla hazırladığınız Yurtdışı Görev Raporlarının Kurumunuzdan gelecek resmi bir üst yazı ekinde Kurum Başkanlığımıza iletilirken, TENMAK PORTAL’da yayınlanmasında sakınca bulunup bulunmadığına dair bir ibarenin yer alması gerekmektedir.