TENMAK Başkanımız Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI "21’nci Yüzyılda Nükleer Güç Uluslararası Bakanlar Konferansı”nda Ulusal Beyanımızı Sundu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından, 26-28 Ekim 2022 tarihlerinde Vaşington’da "21. Yüzyılda Nükleer Güç Uluslararası Bakanlar Konferansı" düzenlendi. Konferans Uluslararası Enerji Ajansı ve OECD Nükleer Enerji Ajansı işbirliği ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansta Kurum Başkanımız Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI ulusal beyanımızı sundu.

Bakanlar, politika yapıcılar, üst düzey yetkililer ve uzmanların katıldığı konferansta; COVID-19 küresel krizi sırasında nükleer endüstrinin güvenilirliği ve esnekliği ile devam eden küresel pandemi sırasında ekonomik toparlanma çabalarına katkısı da dahil olmak üzere nükleer enerjinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili kilit konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Nükleer enerjinin temiz enerji kaynaklarına geçişteki rolü ile sürdürülebilir kalkınmaya ve iklim değişikliğinin azaltılmasına katkısı konusunda üst düzey diyaloğun geliştirilmesi amaçlanan Konferansta aşağıdaki konular görüşüldü:  

  • Sözü Yerine Getirmek: Düşük Karbonlu Nükleer Enerji ile Net Sıfıra Ulaşmak
  • Kolaylaştırıcı Ortamlar: Nükleer Enerjinin Daha Fazla Yaygınlaşması için Koşullar Yaratmak
  • Filonun Güçlendirilmesi: Mevcut Nükleer Santrallerin Temiz Enerji Katkısının Genişletilmesi ve Genişletilmesi
  • Rotayı Belirlemek: Gelişmiş Reaktör ve Atık Yönetim Teknolojilerinin Erken Uygulamasının İzlenmesi
  • Güveni Artırmak: Nükleer Enerjinin Geleceğine Yönelik Etkili Düzenleyici Gözetim

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Konferansta yaptığı konuşmada; Türkiye'nin nükleer enerjinin güvenli, emniyetli ve barışçıl bir şekilde kullanılmasını sağlama hedefine kararlı bir şekilde bağlı olduğunu belirterek, nükleer enerji altyapısını oluşturmak için somut çaba sarf ettiğini ifade etti.

Balıkçı, "Türkiye, nükleer enerjinin güvenli, emniyetli ve barışçıl bir şekilde kullanılmasını sağlama hedefine kararlı bir şekilde bağlıdır, nükleer enerji altyapımızı oluşturmak için somut çaba sarf ediyoruz.

Karbon nötrlüğü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için nükleer enerji temiz enerjiyi sağlamada hayati bir rol oynayacak. Nükleer, Enerji sistemini karbondan arındırmanın iklim hedeflerine ulaşmak ve 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak için kritik bir öneme sahip.” dedi.

Balıkçı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya ve enerji karışımına nükleer enerjiyi eklemeye yönelik çabalarını sürdürdüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Akkuyu Nükleer Santrali'nde şu anda 4 ünitenin eş zamanlı inşaatı devam ediyor. Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki ilk nükleer reaktörümüzün 2023 yılında başarıyla devreye alınması bekleniyor.

IAEA'nın inceleme görevleri ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla nükleer enerjinin güvenli kullanımını sağlamaya yönelik katkıları bizim için önemli.”

Balıkçı, Acil Durum Hazırlık İncelemesi ve Nükleer Maddelerin Muhasebesi ve Kontrolü gibi görevlerin de gelecek yıl uygulanacağını belirterek, Türkiye'nin IAEA'nın önerilerini takip ederek nükleer düzenleyici altyapısını geliştirdiğini anlattı. IAEA'nın önemli değerlendirmeleri ve danışmanlık hizmetlerinin, Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki ilk nükleer reaktörün güvenli ve başarılı bir şekilde devreye alınmasını da garanti edeceğinden emin olduklarını dile getirdi.

Balıkçı: “Türkiye, IAEA'nın nükleer güvenlik önlemlerine yönelik Kapsamlı Kapasite Geliştirme Girişimi'nin de bir katılımcısı. Ajansın özellikle Türkiye'nin gereksinimlerine uygun hizmeti ve yardımı sağlama çabaları için minnettarız.

Nükleer Uyum Girişimi bu yıl başlatıldı. Bu gelecekteki nükleer santral tasarımları için küresel bir çerçeveyi standart hale getirme şansı veriyor.  

Kullanılmış Yakıt Yönetimi ve Radyoaktif Atık Yönetiminin Güvenliğine İlişkin Ortak Sözleşmenin temmuz ayında onaylanmasıyla Türkiye artık tüm uluslararası nükleer sözleşmelere taraf oldu. Şeffaflığı geliştirmek ve güven oluşturmak için rutin olarak uyum raporları sunuluyor.” diye konuştu.

Türkiye'nin nükleer alanına kadınları dâhil etmeye, bu alanda kadınların varlığını artırmaya ve nükleer uygulamaların farklı çalışma alanlarında cinsiyet dengesini iyileştirmeye de önem verdiğini vurgulayan Balıkçı konuşmasını:

 “Türkiye'de yerleşik kurum ve kuruluşlar; nükleer bilim ve teknolojinin enerji, gıda, tarım, sanayi, su yönetimi, insan sağlığı, iklim değişikliği ve çevre alanlarında kullanılmasıyla ülkenin refahını artırmaya odaklanmaya devam edecek. Türkiye'nin IAEA'nın sürekli gelişen koşullar altında güçlü ve dayanıklı bir küresel nükleer iş birliğini teşvik etme çabalarını takdir ediyoruz.

Türkiye, nükleer enerjinin ve nükleer teknolojilerin barışçıl uygulamaları için barışçıl kullanımlarını teşvik etmek amacıyla en yüksek standartların sağlanmasında IAEA'ya desteğini bir kez daha teyit ediyor.” diyerek tamamladı.