Yönetim

TENMAK Başkanı

Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI   

 •    Dr. Gökhan EROĞLU - Denetim Hizmetleri Koordinatörü
 •    Fatih Şükrü KURHAN - Hukuk Hizmetleri Koordinatörü
 •    Levent ÖZDEMİR - Radyoaktif Atık Yönetimi Koordinatörü

      Funda AKER- Araştırma Geliştirme Grup Sorumlusu

      Fulya GÜLLÜOĞLU- Radyoaktif Atık İsleme ve Depolama Tesisi Grup Sorumlusu

 

TENMAK Başkan Yardımcısı - Prof. Dr. Uğur ÇEVİK

        •   Güzen HOŞGÖR ERSÖZ - Destek Programları Koordinatörü

      - Doç. Dr. Gülten ÖZÇAYAN - Çağrılı Programlar Grubu Sorumlusu

      - Serap KOLUKISA - İç ve Dış Destekli Programlar Grubu Sorumlusu

      - Perihan TUĞ - Mali Denetleme Grubu Sorumlusu

        •   Hayati ÇETİN - Endüstriyel İlişkiler ve Sözleşmeler Koordinatörü

      - Sema ÜNVER - Sürdürülebilirlik ve Kalite Grubu Sorumlusu

      - Mustafa Safa GÖKTAŞ - İş ve Ekosistem Geliştirme Grubu Sorumlusu

      - Serpil SUSUZ - İşbirlikleri ve Endüstriyel Sözleşmeler Grubu Sorumlusu

      - Hamza TOPÇU - Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Grubu Sorumlusu

        •    Dr. Celal ERBAY - Enerji ve Teknoloji Politikaları Koordinatörü

      - Özlem ÖNENÇ - Veri Analizi ve Raporlama Grubu Sorumlusu

      - Yasemin BALCI - Uluslararası AR-GE Programları Grubu Sorumlusu

      - Yasemin BALCI - Ar-Ge Politikası ve Stratejisi  Grubu Sorumlusu

        •    Gülşen ÖZBEK YÜKSEL - İnsan Kaynakları Koordinatörü

      - Süheyla SUNER - Tahakkuk Müdürü

      - Aygün YALTIRIK - Özlük İşlemleri Müdürü

      - Abdullah CANAT - İnsan Kaynakları Planlama Müdürü

      - Arzu HASİPEK - Eğitim ve Gelişim Hizmetleri Müdürü

        •    Selma DEMİR - Strateji Geliştirme Koordinatörü

      - Necmettin AKYASAN - İç Kontrol Müdürü

      - Fatma ŞULAN - Stratejik Planlama ve Geliştirme Müdürü

      - Kenan AKDENİZ - Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürü

      - Betül DEMİRBAY - Bütçe ve Performans Müdürü

        •    Ömer ALTUN - Destek Hizmetleri Koordinatörü

      - Mehmet ÖZGEN - İdari ve Sosyal Hizmetler Müdürü

      - Mustafa ÜNLÜ - Koruma ve Güvenlik Müdürü

      - Raşit KIRIŞIK - Bakım-Onarım, Yapım ve İşletme Müdürlüğü 

        •    Bünyamin SUSAR- Proje ve İnşaat Koordinatörü

     - Göknil BEBİTOĞLU - Etüt-Proje ve Yapım Birim Müdürü

     - Sinan ÖZESEN - Satın Alma ve Ayniyat Müdürü

        •    Osman Gökbörü Han KAZANCI - Bilişim Hizmetleri Koordinatörü

      - Şamil KAYA - Yazılım Hizmetleri Müdürü

      - Levent BAŞKUŞ - Bilişim Altyapı ve Güvenliği Müdürü

        •    Kazım FERAH - Kurumsal İletişim Koordinatörü

      - Ekrem SAVAŞ - Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü

      - Ümit Zeynep USLU - Medya ve Dijital İletişim Müdürü      

      - Nuran ÇİÇEK - Bilgi Edinme Birimi sorumlusu

 

TENMAK Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Uğur ÇEVİK

        •    Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

      - Gonca KOLUKISA - İkili ve Çoklu İlişkiler Grubu Sorumlusu

      - Ayça AYLANGAN - Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Grubu Sorumlusu

        •     Mustafa KARLI - Akademi ve Yayınlar Koordinatörü

      - Ahmet Ümit ŞAHİN -  Akademi Grubu Sorumlusu

      - Semra ÇAM - Akademik ve Popüler Yayınlar Grubu Sorumlusu

      - Doğan BABAYİĞİT - Ölçme ve Değerlendirme Grubu Sorumlusu

      • Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü
      • Bor Araştırma Enstitüsü
      • Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü
      • Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü
      • Enerji Araştırma Enstitüsü