Yönetim

TENMAK Başkanı

Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI   

 •    Gökhan EROĞLU - Denetim Hizmetleri Koordinatörü
 •    Fatih Şükrü KURHAN - Hukuk Hizmetleri Koordinatörü
 •    Burhan DOĞAN - Radyoaktif Atık Yönetimi Koordinatörü

      Funda AKER- Araştırma Geliştirme Grup Sorumlusu.

      Fulya GÜLLÜOĞLU- Radyoaktif Atık İsleme ve Depolama Tesisi Grup Sorumlusu.

 •    Berna YÜKSEL - Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

      - Sibel ÜNLÜ - Avrupa Birliği Programları Grubu Sorumlusu

      - Gonca KOLUKISA - İkili ve Çoklu İlişkiler Grubu Sorumlusu

      - Berna ÖZYARDIMCI - Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Grubu Sorumlusu

  

TENMAK Başkan Yardımcısı

Kadim BUDAK

      •   Güzen HOŞGÖR ERSÖZ - Destek Programları Koordinatörü

      - Ayça AYLANGAN - Enerji ve Nükleer Programları Grubu Sorumlusu

      - Serdar ÇULHA - Maden Teknoloji Programları Grubu Sorumlusu

      - Serhat YILDIZ - Yurtiçi ve Yurtdışı Burslar Grubu Sorumlusu

      - Perihan TUĞ - Mali Denetleme Grubu Sorumlusu

      •   Dr. Harun Türker KARA - Endüstriyel İlişkiler ve Sözleşmeler Koordinatörü

      - Sema ÜNVER - Sürdürülebilirlik ve Kalite Grubu Sorumlusu

      - Mustafa Safa GÖKTAŞ - İş ve Ekosistem Geliştirme Grubu Sorumlusu

      - Serpil SUSUZ - İşbirlikleri ve Endüstriyel Sözleşmeler Grubu Sorumlusu

      - Şerife AKYILDIZ - Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Grubu Sorumlusu

      •    Dr. Celal ERBAY - Enerji ve Teknoloji Politikaları Koordinatörü

      - Özlem ÖNENÇ - Veri Analizi ve Raporlama Grubu Sorumlusu

      - İrem IŞIK ÇETİN - Uluslararası AR-GE Programları Grubu Sorumlusu

      - İrem IŞIK ÇETİN - Ar-Ge Politikası ve Stratejisi  Grubu Sorumlusu

      •     Mustafa KARLI - Akademi ve Yayınlar Koordinatörü

      - Ahmet Ümit ŞAHİN -  Akademi Grubu Sorumlusu

      - Semra ÇAM - Akademik ve Popüler Yayınlar Grubu Sorumlusu

      - Doğan BABAYİĞİT - Ölçme ve Değerlendirme Grubu Sorumlusu

      •    Gülşen ÖZBEK YÜKSEL - İnsan Kaynakları Koordinatörü

      - Süheyla SUNER - Tahakkuk Müdürü

      - Aygün YALTIRIK - Özlük İşlemleri Müdürü

      - Abdullah CANAT - İnsan Kaynakları Planlama Müdürü

      - Arzu HASİPEK - Eğitim ve Gelişim Hizmetleri Müdürü

      •    Selma DEMİR - Strateji Geliştirme Koordinatörü

      - Necmettin AKYASAN - İç Kontrol Müdürü

      - Fatma ŞULAN - Stratejik Planlama ve Geliştirme Müdürü

      - Koray GEÇALP - Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürü

      - Betül DEMİRBAY - Bütçe ve Performans Müdürü

      •    Ömer ALTUN - Destek Hizmetleri Koordinatörü

      - Özhan ÖNAL - İdari ve Sosyal Hizmetler Müdürü

      - Mustafa ÜNLÜ - Koruma ve Güvenlik Müdürü

      - Raşit KIRIŞIK - Bakım-Onarım, Yapım ve İşletme Müdürlüğü 

      •    Bünyamin SUSAR- Proje ve İnşaat Koordinatörü

     - Göknil BEBİTOĞLU - Proje ve İnşaat Müdürü

     - Mehmet ÖZGEN - Satın Alma ve Ayniyat Müdürü

      •    Osman Gökbörü Han KAZANCI - Bilişim Hizmetleri Koordinatörü

      - Şamil KAYA - Yazılım Hizmetleri Müdürü

      - Levent BAŞKUŞ - Bilişim Altyapı ve Güvenliği Müdürü

      •    Kazım FERAH - Kurumsal İletişim Koordinatörü

      - Ekrem SAVAŞ - Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü

      - Ümit Zeynep USLU - Medya ve Dijital İletişim Müdürü      

      - Nuran ÇİÇEK - Bilgi Edinme Birimi sorumlusu

 

Enstitülerimiz

      • Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü

Prof. Dr. Veysi Erkcan ÖZCAN - Enstitü Başkanı

      • Bor Araştırma Enstitüsü

Prof. Dr. Abdulkerim YÖRÜKOĞLU - Enstitü Başkanı

      • Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü

Dr. Belma SOYDAŞ SÖZER - Enstitü Başkanı

       • Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü

Dr. Ömer  Faruk TUNÇBİLEK - Enstitü Başkanı

      • Enerji Araştırma Enstitüsü

Dr. Sinan YİĞİT- Enstitü Başkanı