Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler (Cern)

Ülkemizdeki araştırmacıların CERN'deki araştırmalara katılımlarının sağlanmasına yönelik olarak Kurumumuzca desteklenecek projelerin teklif aşamasından sonlandırılmasına kadar olan döneme ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu CERN Projelerini Destekleme Yönergesi" revize edilerek 14.04.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TENMAK CERN Projelerini Destekleme Yönergesi