Arabuluculuk Komisyonu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri gereği Kurumumuzun taraf olduğu yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere ve ancak üzerinde serbestçe tasarruf edilebilen iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi kapsamında yapılacak arabuluculuk müzakerelerinde,

Ülke genelinde Arabuluculuk büroları tarafından görevlendirilen Arabulucular tarafından yürütülecek ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri gereği dava şartı olarak kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli başvurular neticesinde Kurumumuzun taraf olacağı arabuluculuk müzakerelerinde,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5/A maddesi gereği dava şartı arabuluculuk kapsamında yapılacak arabuluculuk müzakerelerinde,

Kurumumuzu temsil etmek üzere oluşturulan Arabuluculuk Komisyonuna ait irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

Arabuluculuk komisyonu

İrtibat numaraları

Adres

0312 295 89 39

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 Çankaya/ANKARA

0312 295 87 00/ 8016