TENMAK Ar-Ge Teşvikleri Çağrı Sonuçları

TENMAK Teknoloji ve Ürün Geliştirme Projeleri (TUGEP) Destek Programı kapsamında açılan “TENMAK Ar-Ge Teşvikleri Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Hücresi” ile “TENMAK Ar-Ge Teşvikleri Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama Teknolojileri” çağrılarına yapılan proje başvurularından desteklenmesi uygun bulunan projeler;

TARGET-2023-01-HTYH Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Hücresi Çağrısı

 Temiz Hidrojen Üretim Teknolojileri

 Başvuru No 

 Proje Adı

 Proje Yöneticisi

 1351

 250 kW PEM Elektrolizör Geliştirilmesi 

 Dr. Emin OKUMUŞ 

TARGET-2023-01-HTYH Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Hücresi Çağrısı

Yakıt Hücresi Teknolojileri

 Başvuru No 

 Proje Adı

 Proje Yöneticisi

 1451

 En Az 10 kW Güç Çıkışlı PEM Yakıt Hücre Modül Tasarımı

 Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK 

 1311

 Sürdürülebilir Enerji için PEM Yakıt Hücresi Sistemi Geliştirilmesi (SİNERJİ) 

 İbrahim PAMUK

TARGET-2023-02-KYKD Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama Teknolojileri Çağrısı

Karbon Kullanım ve Faydalı Ürüne Dönüştürme Teknolojileri

 Başvuru No 

 Proje Adı

 Proje Yöneticisi

 1231

 Çelik Üretimi için Entegre CO2 Tutma ve Cüruf Mineralizasyon Prosesinin Geliştirilmesi 

 Sinan ARAS

TARGET-2023-02-KYKD Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama Teknolojileri Çağrısı

 Karbon Depolama Teknolojileri

 Başvuru No 

 Proje Adı

 Proje Yöneticisi 

 1361

 Jeotermal Enerji Santrallerinde Karbon Enjeksiyonu (JESKE) 

 Tuğrul HAZAR