TENMAK CERN Projeleri Destek Programı 2024 Yılı Çağrısı Açıldı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, CERN ile ilgili ülkemizde yürütülen faaliyetleri koordine etmek, bilimsel faaliyetlere katılmak, ülkemizde yürütülen çalışmalara mali destek sağlamak ve CERN çalışmalarında ülkemizi temsil etmek üzere görevlendirilmiştir.

CERN Ortak Üyelik anlaşmasının ülkemize sağladığı haklar ve yükümlülükler de dikkate alınarak, ülkemizde CERN ile ilgili çalışmaları olan üniversite, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşları için çeşitli hedefler konulmuştur.

  • Yüksek enerji fiziği alanında çalışan nitelikli doktoralı araştırıcı sayısının arttırılması,
  • CERN’deki projeler kapsamında yürütülen araştırmalara katkı sağlayabilecek nitelik ve sayıda laboratuvar, teçhizat, donanım ve tesise (hızlandırıcı) sahip olunması,
  • CERN’de daimi statüde istihdam edilen 2500 kişilik kadro içinde Türk vatandaşlarının Ortak Üyelik aidatımız oranında azami derecede yer almasının sağlanması,
  • CERN ihalelerinden Türk sanayicilerinin pay alması sağlanarak CERN’e ödenen ortak üyelik aidatının geri dönüş oranının artırılması.

Bu hedefler kapsamda Kurumumuz;

  • CERN Yönetim Toplantılarında (Konsey, Finans Komitesi, Bilimsel Politika Komitesi) Ülkemizi temsil etmekte,
  • CERN Ortak Üyelik Aidatı ödemelerini yapmakta,
  • CERN’de deneylerine katılan araştırmacılarımızın seyahat giderlerini projeler kapsamında desteklemekte,
  • Kurumumuzun Fonlayıcı Kuruluş (Funding Agency) sıfatıyla Bakım ve İşletme Mutabakat Zabıtlarını (MoU-Memorandum of Understanding for the Maintenance and Operation) imzaladığı CMS, ATLAS, AMS, ALICE ve SND@LHC deneylerinde Deney Katkı Payı ödemelerini yapmaktadır.

CERN projelerinin başvuru, kabul ve izleme süreçlerine ilişkin faaliyetler halihazırda CERN Projelerini Destekleme Yönergesi (https://www.tenmak.gov.tr/uluslararasi/isbirligi-yapilan-kuruluslar/2016-06-09-00-40-16.html)çerçevesinde yürütülmektedir.

TENMAK CERN Projeleri Destek Programı 2024 Yılı Çağrısı açılmış olup TENDES sisteminde https://tendes.tenmak.gov.tr/#/  başvurular 31 Mart 2024 tarihine kadar yapılabilmektedir.