E-Veri Tabanları (Elektronik Dergiler ve Kitaplar)

EKUAL Keşif Aracı
Abone olduğumuz  veri tabanlarında ortak tarama için toplu tarama ara yüzü (Sadece EKUAL veri tabanları (14 veri tabanı) ve eBook Super Collection için) 
http://www.tenmak.gov.tr/kutuphane/toplutarama.html

Kurum Abone Veri Tabanındaki E-Dergilerin Toplu Listesi (A-Z)
38.951 e-dergi
Tüm Dergi Listesi (.xls) (Boyut 2 Mb)

Kurum Abone Veri Tabanındaki E-Kitapların Toplu Listesi (A-Z)
656.673 e-kitap

Tüm Kitap Listesi (.xlsx) (48 Mb)

Uzaktan Erişim (Kurum Dışından Erişim)
Fortinet VPN ile sağlanmaktadır. Bilgi İşlem ile irtibata geçiniz.

Kurumun Abone Olduğu Veri Tabanları (IP tanımlı)

Annual Reviews(EKUAL kapsamında erişim)  YENİ EKUAL ABONELİK
https://www.annualreviews.org
66
 tam metin dergiye erişim sağlıyor. Yaşam bilimleri, biyomedikal bilimler, fen bilimleri, tarım bilimleri, sosyal bilimler ve ekonomi dahil toplam 51 konuyu kapsıyor.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Sadece dergiler.
Dergi Listesi: annualreviewsdergilistesi.xls

 

American Chemical Society (ACS) (+ arşivi)
http://pubs.acs.org
82 tam metin dergiye erişim sağlıyor. Kimya ve ilgili konuları kapsıyor.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Sadece dergiler.
Dergi Listesi: acsdergilistesi.xls

BioOne Complete
http://www.bioone.org
Biyoloji, biyokimya ve moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, zooloji, ekoloji, jeoloji, çevre bilimleri/mühendisliği benzeri konu alanlarında yayın yapan 158 yayınevine ait 215 dergiye tam metin erişim sağlıyor. Radiation Research Dergisi bu veri tabanı içerisinde yer almaktadır.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Sadece dergiler.
Dergi Listesi:bioonecompletedergilistesi.xlsx

CAB Direct    (EKUAL kapsamında erişim) 
http://www.cabdirect.org/
1.204 adet tam metin dergi ve 1973’den günümüze 14.404.000 özet bilgi sunan bibliyografik bir veri tabanıdır. Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Sadece tam metin makalelerde arama yapmak için "Advanced search" kısmından "Only search for" açılır menüsünden "CABI Hosted Fulltext" sekmesini seçmeniz gerekmektedir.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Bibliyografik ve sadece dergiler.
Kullanım Kılavuzu (ppt)
Dergi Listesi: cabdergilistesi.xls

eBook Super Collection   YENİ ABONELİK
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=nlebk

607.942 adet tam metin elektronik kitaba erişim sağlıyor. Konu başlıklarının bir kısmı: Fen bilimleri, mühendislik ve mimarlık, teknoloji, tıp, hukuk, eğitim, tarih, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, matematik. Kitaplar bilgisayarlara, taşınabilir cihazlara (ekitap okuyucu tabletler, ipad vs) indirebiliyor, aktarabiliyor ve internet erişimi yokken, çevrimdışıyken Adobe Digital Edition programı aracılığıyla 300 gün boyunca okunabiliyor. Kitaplar tek bir seferde 100 sayfaya kadar pdf olarak indirebiliyor ve yazdırabiliyor.
İçerik: Kitaplar.
E-Kitap İndirme Sunumu - PDF Olarak -100 Sayfa İndirme (2,6 Mb) (tur)
E-Kitap İndirme Rehberi (Adobe Digital Edition yazılımı aracılığıyla) (1 Mb) (tur)
E-Kitap İndirme/Ödünç Alma (6 Mb)
E-Kitap Okuma (5,6 Mb)
E-Kitaplarda Arama (6,5 Mb)
Mobil Uygulama (5 Mb)
Kitap Listesi : eBookSuperCollectionListesi (68 Mb) 

 

EBSCOHost Veri Tabanları (EKUAL kapsamında erişim)   
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost
24.106 e-dergiye, 1.150.000 e-teze, 36.158 e-kitaba, 1.442 e-gazeteye/e-bültene, 254 e-konferans kitabına, 16.497 e-rapora tam metin erişim sağlıyor. 1.000.000 indeksi bilgisini kapsıyor. 26 elektronik veri tabanından oluşuyor. Veri Tabanları : Tam Metin Veri Tabanları : Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Central & Eastern European Academic Source, ERIC, MasterFILE Complate, MasterFILE Reference eBook Collection, Newspaper Source Plus, OpenDissertations, Regional Business News, The Belt and Road Initiative Reference Source, TR Dizin. Bibliyografik Veri Tabanları : Applied Science & Business Periodicals Retrospective, Applied Science & Technology Index Retrospective, Art Index Retrospective, Business Periodicals Index Retrospective, Education Index Retrospective, European Views of the Americas: 1493 to 1750, GreenFILE, Humanities & Social Sciences Index Retrospective, Library, Information Science & Technology Abstracts, MEDLINE, Newswires, Teacher Reference Center, Web News. Kanıta Dayalı Veri Tabanları : DynaMed.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Dergiler, kitaplar, tezler, gazeteler, konferanslar, raporlar, bibliyografyalar.
Veri Tabanları Ayrıntısı (.doc)
Mobil Cihazda (Android) Veritabanına Erişim/Makale İndirme (tur)
Dergi Listesi : EBSCOHostdergilistesi.xlsx
Kitap Listesi : EBSCOHostkitaplistesi.xlsx
Gazete ve Bülten Listesi : EBSCOHostgazetevebulten.xlsx 
Bildiri Listesi : EBSCOHostbildirilistesi.xlsx
Rapor Listesi : EBSCOHostrapor.xlsx

Emerald Insight (EKUAL kapsamında erişim)  
https://www.emerald.com/insight
İşletme, yönetim, ekonomi, pazarlama, muhasebe ve finans, uluslar arası ticaret, bilgi yönetimi, kalite, kamu yönetimi, turizm ve otelcilik konularında 405 dergiye, 1.262 kitaba tam metin erişim sağlıyor. Bazı dergilerin tam metin başlangıç yılı 1994’e kadar gitmektedir. Sadece abone olduğumuz yayınlara erişmek için sağ bölümdeki "Access" alanından "Only content I have access to" seçeneğini ve Açık erişim yayınlara da erişmek için "Only Open Access" seçeneklerini işaretleyiniz.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Sadece dergiler ve aşağıdaki listedeki kitaplar.
Dergi Listesi : emeralddergilistesi.xlsx
Kitap Listesi : emeraldkitap.xlsx

IEEE Xplore Digital Library (EKUAL kapsamında erişim)  
https://ieeexplore.ieee.org
228 e-dergiye, 5.791 konferans serisine, 31.246 konferans tutanağına, 4.526 standarta tam metin erişim sağlıyor. Konu başlıkları : elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Dergiler, konferanslar, standartlar.
Kullanım Kılavuzu (tur)
Kullanım Kılavuzu Ayrıntılı (tur)
Dergi Listesi: ieeedergilistesi.xls
Konferans Serileri Listesi: ieekonferansserilerilistesi.xlsx
Konferans Tutanakları Listesi: ieekonferanstutanaklarilistesi.xlsx
Standart Listesi : ieeestandartlistesi.xlsx

Institute of Physics - Science Extra (+ arşivi)
http://iopscience.iop.org/journals
1874 yılından günümüze 77 tam metin dergiyi kapsıyor. Konu başlıkları: fizik ve fiziğin alt konuları, nükleer, biomedikal malzemeler, astronomi, matematik, mühendislik, ölçüm bilimi, malzeme bilimi, kimya, yarı iletken bilimi.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Sadece dergiler.
Dergi Listesi : iopdergilistesi.xls

International Nuclear Information System (INIS) (IAEA)
http://inis.iaea.org/search/ 
5.1 milyon bibliyografik kayıt, 579.366 tam metin doküman içeriyor.Konu başlıkları: Nükleer ve ilgili konular.
İçerik: Çeşitli türde dokümanlar (Rapor, bildiri, sunum, makale v.b.) 

İntihal.net  (EKUAL kapsamında erişim)
https://www.intihal.net
Doküman tipi sınırlaması olmaksızın öğrenci ödevi, yüksek lisans tezi, doktora tezi veya makale/bildiride benzerlik analizi (intihal) tespiti yapan ve kopyacılığı önleyen bir yazılım sistemidir. Kurum içinden erişim için kütüphaneye başvurunuz.
Kullanım Kılavuzu (tur)
İçerik: İntihal engelleme programı.

iThenticate (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.ithenticate.com
Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek (benzerlik analizi yapmak) amacıyla kullanılan intihali engelleme yazılımıdır. Veri tabanı içinde 90.000’den fazla gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Kurum hesaplarınızın ya da kullanıcılarınıza ait hesapların bloke edilmemesi için imzalanan lisans anlaşması gereğince doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır. EKUAL üyesi kurumlar tarafından yayınlanan bir dergi var ise bu derginin editörleri makale değerlendirme sürecinde iThenticate’i kullanabilecektir. Ancak; dergi, kurum tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de kurum personeli olmalıdır. Editör Kurumunun bir personeli değilse iThenticate sistemini kullanamayacaktır. Erişim şifresi için kütüphaneye başvurunuz.
iThenticate Hızlı Başlangıç Kılavuzu (.pdf)
iThenticate Manual (.pdf) (ing)
iThenticate Doküman Yükleme ve Temel Ayarlar Kılavuzu (.pdf) (tur)
İçerik: İntihal engelleme programı.

JSTOR (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.jstor.org
JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3.938 dergiye, 2.551 açık erişimli tam metin kitaba, 2.154 araştırma raporuna erişim sağlanmaktadır.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Dergiler, kitaplar, raporlar.
Kullanım Kılavuzu (Tur)
Kullanım Kılavuzu
 (İng)
Dergi Listesi : jstordergi.xlsx
Kitap Listesi :  jstorkitap.xlsx      
Rapor Listesi : jstorrapor.xlsx

Mendeley  (EKUAL kapsamında erişim)  
https://www.mendeley.com
Tez, makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma ve farklı dergi formatlarına göre düzenleme yazılımıdır. Ücretsiz bireysel kayıt gerektirmektedir.
MendeleyHızlıBasvuruKılavuzu.pdf
MendeleyKurumsalSurumu.pdf
İçerik:Referans yönetim yazılımı.


Nature (EKUAL kapsamında erişim)  
https://www.nature.com
Klinik bilimler, fizik bilimleri, yaşam bilimleri, iktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, felsefe ve hukuk alanlarında 131 tam metin e-dergiyi içeriyor.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Sadece dergiler.
Kullanım Kılavuzu (tur)
Dergi Listesi : naturejournals.xlsx natureacademicjournals.xlsx naturepalgravemacmillan.xlsx

OECD OLISnet
https://one.oecd.org
OECD'nin hazırlamış olduğu dokümanlar, yayınlar, istatistikler.178.465 tam metin yayını içeriyor. Konu başlıkları : Enerji, nükleer, iktisat, finans, işletme.
Kullanıcı şifreleri için kütüphaneye başvurunuz.
İçerik: Rapor. 


Oxford University Press Online Journals
https://academic.oup.com/journals
Oxford University Press yayınevine ait 375 tam metin dergiye erişim sağlıyor. Matematik ve fizik bilimi, tıp, beşeri bilimler, hukuk, sosyal bilimler. Radiation Protection Dosimetry dergisi bu veri tabanı içerisinde yer almaktadır.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Sadece dergiler.
Dergi Listesi : oupdergilistesi.xlsx

ProQuest Dissertation & Thesis Global FT (EKUAL kapsamında erişim)
https://search.proquest.com/pqdtglobal
Sahip olduğu 5,6 milyondan fazla tez (3,2 milyonu tam metin) ile ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır.
İçerik: Tezler.
Kullanım Kılavuzu (tur)
Açıklamalar (tur)
Tez Listesi : https://search.proquest.com/browseterms/subjLoc?accountid=50206

ProQuest Ebook Central (EKUAL kapsamında erişim)  YENİ EKUAL ABONELİK
https://ebookcentral.proquest.com/lib/tenmak
8.760 adet tam metin elektronik kitaba erişim sağlıyor. Konu başlıkları: Tıp/Sağlık, mühendislik, işletme/ekonomi, sanat/mimarlık, tarih, hukuk, eğitim, siyasal bilimler, edebiyat/dil, sosyal bilimler, ziraat, çevre, bilim (fizik, kimya, biyoloji, jeoloji).
İçerik: Kitaplar.
Kitap listesi: proquestkitaplistesi.xlsx

Science Direct Journals (EKUAL kapsamında erişim)
http://www.sciencedirect.com
1995 yılından günümüze kadar 2.265 tam metin dergiye erişim sağlıyor. Konu içeriği :  biyokimya, biyoloji, çevre bilimleri, ekonomi, farmakoloji ve toksikoloji, fizik, iktisadi ve idari bilimler, kimya, malzeme bilim, matematik ve bilgisayar, mikrobiyoloji ve immunoloji, mühendislik ve teknoloji, sinir bilim, sosyal bilimler, tıp, yer bilimleri.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Sadece dergiler.   
Not: Arama sonucunda gelen sayfanın sol menüsünde "Subscribed journals" kutucuğunu işaretleyip sadece abone olduğumuz dergilerde yer alan makaleleri görüntüleyebilirsiniz.
Kullanım Kılavuzu (tur)
Dergi Listesi : sciencedirectdergilistesi.xls


Scopus (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.scopus.com
Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında tüm dünyadan 5.000’in üzerinde yayıncının 22.800’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş, kaliteli web sayfaları, patent bilgisi olmak üzere 81 milyon kayıt içermektedir.
İçerik: Bibliyografik / Atıf
Scopus Kullanım Kılavuzu (.pdf) (6 mb)

Springer Link Journals (EKUAL kapsamında erişim)
http://link.springer.com
2.283 tam metin dergiye erişim sağlıyor. Konu başlıklarının bir kısmı: Kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, yer bilimleri, tıp, ekonomi, hukuk.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Sadece dergiler.
Not: Sadece dergilerin listede yer alan kısmına aboneyiz. Aramanızı sadece dergilerde yapmak için arama  yaptıktan sonra soldaki menüde '"Article" bağlantısını açınız. Abone olduğumuz tam metin dergileri görüntülemek için de tarama sonucunda gelen sayfanın sol üst menüsünde yer alan "Include Preview-Only Content" kısmındaki seçimi kaldırınız.
Dergi Listesi : springerdergilistesi.xls

Taylor & Francis Online (EKUAL kapsamında erişim)
http://www.tandfonline.com
2.209 tam metin dergiye erişim sağlıyor. Konu başlıklarının bir kısmı: Fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, biyoloji, psikoloji, eğitim, işletme, kimya ve beşeri bilimler.
Abone olduğumuz yayın kapsamı: Sadece dergiler.   
Not: Aramanızı sadece dergilerde yapmak için "Advanced Search" bağlantısında açılan sayfadan "Search Criteria" kısmında sadece "
Dergi Listesi : taylordergilistesi.xlsx

TSE Standartları
https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/standardara.aspx
37.456 adet tam metin standart. Erişilebilen tarih aralığı 1960-2020, 2022-    . Kurum içinden standart talebiniz için kütüphaneye başvurunuz.
İçerik: Standartlar.

Turnitin (İntihali Engelleme Programı)  (EKUAL kapsamında erişim)  
http://www.turnitin.com/tr
Turnitin, aşırma (intihal) tespiti yapan ve kopyacılığı önleyen bir yazılım sistemidir. Kurum içinden erişim için kütüphaneye başvurunuz. 337 milyon öğrenci ödevi ve toplamda 620 milyondan fazla doküman, 110.000+ dergi & kitap ve toplamda 157 milyondan fazla yayın,  62 milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfasını tarıyor. Erişim şifresi için kütüphaneye başvurunuz. Yayın sisteme yüklenirken "İsteğe bağlı ayarlar" kısmındaki "Ödevleri şuraya gönder" seçenekleri arasında "Depo Yok" seçeneği seçili olmalıdır. Aksi taktirde benzerlik % 100 çıkmaktadır.
İçerik: İntihal engelleme programı.

Turnitin Hakkında (tur)
Belge Eklerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (tur)
Turnitin Belge Silme Kılavuzu (tur)
Turnitin Yönetici Kılavuzu (tur)

Web of Science - (Citation Index) (EKUAL kapsamında erişim)  
https://www.webofscience.com
1975 yılından günümüze kadar 20.397 
dergi, 94.000 kitap ve 197.000 konferans bildirisini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır. 1.4 milyar atıf referansını içermektedir. Konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından spesifik makaleler aranabilmektedir. Ayrıca spesifik bir makaleye kimler tarafından atıfda bulunulduğu ya da makalenin atıfta bulundugu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. Web of Science kapsamındaki atıf indeksleri şunlardan oluşmaktadır : Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), WOS - Book Citation Index (BKCI)
İçerik: Bibliyografik / Atıf
Kullanım Kılavuzu (.pdf)
Eğitim Portalı
WOS Açıklama (.pdf) (eng)

Wiley Online Library - Journals (EKUAL kapsamında erişim)  
http://onlinelibrary.wiley.com

1997'den günümüze 1.367 tam metin dergiye erişim sağlamaktadır. İşletme, kimya, bilgisayar, çevre, eğitim, mühendislik, hukuk, matematik, istatistik, tıp, fizik, astronomi, psikoloji, sosyal bilimler, tıp, veterinerlik, hemşirelik, dişçilik, entomoloji konularında dergileri kapsamaktadır.
Kullanım Kılavuzu (.pdf) (eng)
Dergi Listesi : wileydergilsitesi.xls

 

Deneme Veri Tabanları

---

Açık Erişim Siteleri

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Kurumsal Araştırma Arşivi
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/

Turkish Journal of Nuclear Sciences (TENMAK Yayını)
https://dergipark.org.tr/tjns

BOR Dergisi / Journal of Boron (TENMAK Yayını)

https://dergipark.org.tr/boron

IAEA Publications
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/publications.asp

Country Nuclear Power Profiles
https://nucleus.iaea.org/Pages/cnpp.aspx

Nucleus
https://nucleus.iaea.org/SitePages/Catalogue.aspx

Nuclear Data Services
https://www-nds.iaea.org

EUROfusion Newsletter 
https://www.euro-fusion.org/media-library/newsletter/

Arxiv Org
http://arxiv.org
Yaklaşık 1.999.000 makalenin önbaskısı (hakem gözetiminden geçmemiş hali). Fizik, matematik, bilgisayar bilimleri, biyoloji v.d.

CERN Scientific Information Service
http://library.web.cern.ch/

CERN Document Server
http://cds.cern.ch/

Zenodo (CERN)
https://zenodo.org/

SCOAP3 Journals (CERN)
https://scoap3.org/scoap3journals/
Parçacık fiziği konusunda 11 açık erişim dergi.

SCOAP3 Journals (CERN) TÜBİTAK - ULAKBİM
http://cabim.ulakbim.gov.tr/ulakbim-acik-erisim-faaliyetleri/scoap3

INSPIRE (CERN)
http://inspirehep.net/?ln=en
Yüksek enerji fiziği konusunda.

DergiPark (TÜBİTAK)
https://dergipark.org.tr
542.000 tam metin makale. 

Türkiye Akademik Arşivi (TÜBİTAK)
http://arsiv.ulakbim.gov.tr
3.552.000 tam metin yayın.

Kezana
https://tr.kezana.net
400 bin tam metin tez, 550 bin tam metin makale, 2.500 tam metin dergi.

Anadolu Üniversitesi Dijital Ders Platformu
https://ddp.anadolu.edu.tr/#/home

European Scientific Journal (ESJ)
http://eujournal.org/index.php/esj/issue/archive

Worldcat
https://www.worldcat.org

OpenAire
https://www.openaire.eu/search/find?keyword=
23 milyon yayın, 600 bin veri seti, 11 bin kurumsal arşiv ve açık erişim dergi. Türkçe yayın sayısı 244.794.

OASİS
https://oasis.geneseo.edu/index.php
114 farklı kaynaktan 440.336 tam metin yayın.

Open Science Directory
http://atoz.ebsco.com/Titles/8623

DOAJ Directory of Open Access Journals 
http://www.doaj.org

Scientific Research Open Access
http://www.scirp.org/journal/OpenAccess.aspx

Econbiz

http://open.econbiz.de/en

ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)
http://www.ecmwf.int/en/research/publications

SciencePG
http://www.sciencepublishinggroup.com/
Biyoloji ve yaşam bilimleri, fizik ve kimya, malzemeler, bilgisayar ve iletişim, matematik & istatistik, tıp, sağlık ve gıda, enerji ve çevre, ekonomi ve yönetim,  bilim ve araştırma...

JAEA R&D Review (Japan Atomic Energy Agency)
https://rdreview.jaea.go.jp/review_en/top/

Türk Patent Arama
https://tr.espacenet.com

Avrupa Patent Ofisi Patent Arama

https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html

Patent Scope

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
110 milyon patent.

Google Patent
https://www.google.com/?tbm=pts

 

UYARI
VERİ TABANLARI KULLANIM HAKLARI
Kurumumuz, ANKOS çerçevesinde yayıncı ve firmalarla yaptığı lisans anlaşmaları ile bazı elektronik kaynaklara abone olmuştur. Bunun yanında, ANKOS dahilinde bulunan diğer elektronik kaynaklarda verilen deneme süreleri içerisinde kurumumuz çalışanlarının kullanımına sunulmaktadır.
Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, veri tabanlarının TENMAK'a geçici bir süre için veya tamamen kapatılmasına yol açabilir. Bu tür problemleri engellemek için aşağıda belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

İzin Verilenler
Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir. (Örneğin; tek bir makale, kitabın bir bölümü, tek bir tez gibi)
Kendi bilgi ihtiyacını karşılanmak için kullanılabilir. (Örneğin; araştırma ve incelemelerde)
Veri tabanlarından alınan bilgi TENMAK' içerisinde çalışanlar arasında paylaşılabilir.

İzin Verilmeyenler
Veri tabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması yasaktır.

Veri tabanının satılması, içeriğinin dağıtılması yasaktır.
Veri tabanından kopyalanan bilgilerin, TENMAK dışındaki kişilere aktarılması yasaktır.
Veri tabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması yasaktır.
Veri tabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması yada bunlardan yararlanılarak, benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.

 

Kütüphane Ana Sayfa